Nastavení geometrie náprav TRF

Nastavení geometrie náprav TRF

Jedno z důležitých parametrů správného fungování auta je nastavení geometrie náprav. Pojďme se tedy podívat jak na to.

Rozbíhavost / Sbíhavost  (Toe-In a Toe-Out)

Je to úhel, který svírají kola při pohledu ze shora na auto. V případě že kola jsou rovnoběžně se středovou osou auta, jsou nastaveny neutrálně. Jestli se předky kol při pohledu ze shora otvírají (rozcházejí) hovoří se o rozbíhavosti Toe-Out a když se předky kol zavírají (sbíhají) hovoří se o sbíhavosti Toe-In.

 

Úhel kol můžeme nastavit u většiny modelů změnou délky spojovacích tyček (spojovaček), které jsou s jedním pravotočivým a jedním levotočivým závitem. Úhel sbíhavosti zadních kol se u podvozků TRF nastavuje výměnou bloků (kramliček) označených jako Suspension Mount. Ty jsou značeny v kombinaci číslo - písmeno a jejich různě kombinace určují jaká sbíhavost zadních kol bude.

U přední nápravy můžeme nastavovat rozbíhavost i sbíhavost ale na zadních kolech se vždy nastavuje pouze sbíhavost. Důležité je, aby úhel nastavení byl vždy nastaven stejně na obou stranách auta u dané nápravy.

    

Odklony kol ( Camber )

Při pohledu na model ze předu nebo ze zadu poznáme jakým způsobem máme nastavený sklon kol (Camber). Jedná se o úhel, který svírá kolo s povrchem. Nulový úhel znamená, že kolo je kolmé k povrchu a dotýká se celou plochou. Jestliže jsou kola nahoře nakloněna dovnitř je sklon negativní, jestliže jsou odkloněna ven, jedná se o pozitivní sklon. Úhel sklonu určuje plochu dotyku každé pneumatiky se zemí. Zpravidla se dá nastavit sklon předních i zadních kol a tento úhel se nastavuje změnou délky horních spojovacích tyček.

Na obou nápravách se nastavuje vždy pouze záporný úhel, tedy že kola jsou na hoře nakloněna k sobě. Nastavením uhlu Camber ovliňujeme boční přilnavost auta.


Tabulka pro nastavení Sbíhavosti / Rozbíhavosti náprav při použití a kombinaci bloků Suspension Mount

Přehled označení Suspension Mount a jejich katalogové čísla

Bloky Supension Mount a jejich katalogové označení, které je možné použít pro podvozky řady TRF 416. viz tabulka vlevo.

Jejich kombinací je možné nastavit šířku auta a  samozřejmě sbíhavost či rozbíhavost jednotlivých náprav.