Převody TRF

Převody TRF

Převodové ústrojí podvozku TRF 416 WE

Převodový poměr auta (Gear Ratio)

Tak jako je u auta důležité věnovat pozornost různým druhům nastavení, nesmí se zapomenout ani na určení správného převodového poměru, který bude co nejlíp vyhovovat pilotovi, motoru a typu tratě. Při nastavení neboli zvolení jaký převodový poměr dát, by se měl brát ohled i na motor. Podle typu motoru a jeho výkonu by měl být nastaven tak, aby se motor nadměrně nepřetěžoval. U většiny motorů je v popisu výrobcem doporučený poměr pro rychlé i pomalé tratě. Volbou převodového poměru se ovlivňuje max. rychlost auta a jeho akcelerace. Čím nižší poměr je, tím bude auto rychlejší, ale bude hůř akcelerovat, brzdit a motor se bude více namáhat, protože převod bude těžký. Opak toho je lehký převod, tedy větší převodový poměr, kde auto bude lépe akcelerovat, brzdit, ale sníží se max. rychlost. Na obrázku níže, je vidět, čím vším se dá nastavit (měnit) převodový poměr auta.

 

Při výpočtu převodového poměru je důležité znát vnitřní poměr auta. Ten je u většiny podvozků rozdílný. Vnitřní poměr se určuje podle počtu zubů velké řemenice (Differential pulley) a malé řemeničky (Pulley). Výsledný vnitřní převodový poměr auta se tedy vypočítá tak, že počet zubů velkého Differential pulley je potřeba vydělit počtem zubů malé řemeničky Pulley. Např. 37:18 =2,055. V tomto případě je tedy vnitřní převodový poměr auta 2,055. Je potřeba si uvědomit, že v případě změny počtu zubů řemeniček, se změní vnitřní převodový poměr auta.

 

Teď když víme vnitřní převodový poměr auta, který je neměnný, se dá vypočítat celkový přev. poměr auta (Gear Ratio). Ten se nejčastěji ovlivňuje změnou počtu zubů na pastorku (Pinion Gear) a v některých případech i změnou počtu zubů velkého oběhového kola (Spur Gear). A jak ve finále na to? Je to jednoduchý matematický vzorec. Počet zubů velkého oběhového kola (Spur Gear) vydělit počtem zubů pastorku (Pinion Gear) a výsledek vynásobit vnitřním převodovým poměrem. Tímto nám vyjde číslo, které uvádí hodnotu celkového převodového poměru auta (GEAR RATIO) např. 5,62

Modul převodů


Na obrázku dole je boční pohled na všechny výše zmiňované součásti auta, od kterých závisí Gear Ratio. Pro shrnutí, zde je vzorec pro jeho výpočet.

Gear Ratio = (Spur gear : Pinion gear) * 2,055 Např: (104 : 38)*2,055 = 5,62

Je tady ještě jedna věc a to modul převodových kol Pinion a Spur Gear. Potkávám se s dotazy co to ten modul je a jak to funguje. Pokusím se tady ve zkratce objasnit tenhle problém.

Při výběru pastorku a oběhového kola se potkáváme vždy s onačení čísla modulu např. 0,6 ; 0,4 ; DP64 ; DP32 aj. Co tedy tohle číslo určuje? Je to jinak řečeno hustota (rozteč neboli vzdálenost) zubů, tedy úhel, který svírají zuby od sebe. Např. modul 0,6 má zuby dál od sebe jako modul 0,4. Modul 0,4 má tedy zuby husteji při sobě. Důležité je si uvědomit, že nikdy se nedá kombinovat např. modul 0,6 s modulem 0,4 nebo jakýmkoliv jiným, protože zuby k sobě nebudou pasovat a tedy nebudou do sebe správně zapadat. Oběhové kolo (Spur gear) a pastorek (Pinion Gear) musí mít vždy stejný typ modulu!!!

 

Jako pomůcka k vytvoření přehledu převodových poměrů je k dispozici tabulka , do které je možné zadat potřebné hodnoty počtu zubů jednotlivých kol převodového ústrojí auta.

Zadané výchozí hodnoty platí pro podvozek TRF416WE