TEKIN RS/RS Pro " HotWire" - průvodce nastavením

06.03.2011 13:02

V poslední době si spousta jezdců, kteří se účastní závodů modelů aut v různych závodech pořídilo výkonné regulátory značky Tekin. Tato regulace dokáže u slabších motorů, které se používají hlavně v kategoriích STOCK zvýšit celkový výkon a tím jezdci nabídnout dosažení velkých rychlostí. Zařadil jsem se také mezi jezdce s touto regulací. Tento regulátor je možné pomocí HotWire připojit k PC a nastavit velké množství funkcí. Bohužel mezi jezdci je spousta těch, kteří ne úplně rozumí všem možnostem, které tento setup nabízí. Potkávám se často na závodech s tím, že někdo přijde s prosbou o pomoc při nastavení svého TEKIN regulátoru, protože neví úplně co a kde upravit, aby auto fungovalo dle jeho požadavků. Pro ty co se budou chtít naučit nastavit regulátor sami, jsem se pokusil připravit průvodce HotWire, abych pomohl pochopit, co která funkce znamená a co se dá s ní ovlivnit.

---------------------------------------------------------------------

Regulce TEKIN RS/RS Pro  mají možnost nastavení profilu jak manuálně za pomoci dvou tlačítek na samotném regulátoru, tak s pomocí HotWire přes PC. Při nastavení přes PC je k dispozici mnohem více možností, které ovlivní celkový výsledek výkonu. V tomto průvodci si popíšeme jak regulátor připojit k PC a jednotlivé volby nastavení.

1. Připojení vašeho HotWire a RS/RSPro

Nejdříve budete potřebovat připojit dodaný USB kabel do USB 2.0 portu na vašem PC/Notebooku. Jakmile je USB kabel připojen, připojte jeho druhý konec do vašeho HotWire zařízení.*

*Ujistěte se, že svítí ZELENÉ světlo. Může se stát, že budete potřebovat při připojení do HotWire použít více síly pro správné zasunutí konektorů. Pokud nemáte HotWire správně připojen, uvidíte tuhle zprávu:

 

Nenalezen HotWire! Zkontrolujte, zda je HotWire připojen správně a USB kabel je připojen do počítače. Potom restartujte HotWire software!

 

 

  

 

Jestli je HotWire připojen správně, měli byste vidět následující okno:

Teď můžete připojit váš RS/RSPro.* Okno zobrazené výše se zavře a pokud váš regulátor má starší software, než který je nainstalován na vašem počítači, zobrazí se vám následující zpráva:

Váš regulátor obsahuje starší software, Vybete „OK“ pro aktualizaci na novější verzi.

 

 

 

 

*Prosím všimněte si, že prostřední LED na vašem regulátor začne blikat a ZELENÁ LED na HotWire zařízení začne také blikat.*

Klikněte na "Yes" a HotWire začne proces aktualizace. Ten se skládá ze 4 kroků a trvá zhruba minutu než je dokončen. NEODPOJUJTE REGULÁTOR NEBO HOTWIRE během tohoto procesu. Pokud to uděláte, můžete si nenávratně poškodit svůj regulátor. Všimněte si, že pokaždé když aktualizujete verzi svého regulátoru, všechno nastavení je vráceno do výchozího továrního nastavení a bude potřeba udělat kalibraci vysílačky.

 

2. Dashboard – ovládací okno

Jakmile je regulátor aktualizován, otevře se vám ovládací okno. Zde jsou zobrazeny všechny momentální nastavení vašeho regulátoru (která budou výchozí tovární, protože jste právě aktualizovali software na verzi 2.12.). Ovládací okno bude vypadat takto pokud jste si naistalovali plnou verzi (Full Version):

Ovládací okno verze Express bude vypadat takto: 

V tomto okně (Dashboard) se nedají upravovat nastavení. Toto okno slouží jen pro ukázku toho, jaké jsou momentální nastavení regulátoru. Pokud se chcete naučit upravit nastavení a co jednotlivá volby znamenají, přečtěte si tohoto průvodce dál.

 

 3. Pokročilé – Aktualizace vaší verze software na regulátoru

Na pravé straně HotWire okna je zobrazeno 5 tlačítek. První tlačítko, které si představíme je tlačítko Advanced. Zmáčknutím tohoto tlačítka se otevře další okno vpravo a ukáže se nám dostupná a momentální verze softwaru regulátoru.

 

Zde jste schopni aktualizovat váš regulátor a zjistit jakou verzi máte. Pokud chcete aktualizovat nebo reflashovat svůj software, jednoduše označte verzi, kterou chcete použít a klikněte na Update ESC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam ostatních tlačítek:

 

Tohle tlačítko vás přesune rovnou na naši stránku Team Driver ESC setups (nastavení regulátoru týmových jezdců) na www.teamtekin.com. Uživatelé si můžou zobrazit a uložit profily týmových jezdců pro svou potřebu ve .pdf formátu. Brzy budou uživatelé schopni stáhnout konkrétní profilové soubory, které mohou nahrát přímo do svého regulátoru prostřednictvím HotWire, společně s vytvářením, ukládáním a také sdílením svých vlastních profilů uložených na jejich hard discích.

 

Tlačítko jednoduše ukazuje výchozí tovární nastavení pro všechna dostupná nastavení vašeho regulátoru. Pro rychlé navrácení vašeho regulátoru do továrního nastavení, zmáčkněte Show Defaults a potom Apply Settings.

 

 

Tlačítko ukazuje momentální nastavení vašeho regulátoru. Změnou kteréhokoliv nastavení (dokud nezmáčknete Apply) a potom zmáčknutím Current Settings se vyhnete změnám, které jste udělali neboli načtou se aktuálně nastavené hodnoty regulátoru.

 

Tlačítko uloží jakékoliv nastavení, které jste změnili na svém regulátoru. Pokaždé když je udělaná nějaká úprava musíte kliktnou na Apply Settings aby se změny v regulátoru provedly a uložily.

 

4. Setup - nastavení

* Všimněte si, že kdykoliv můžete kliknout napravo na posuvníky, aby se vám zobrazily další možnosti. Přesuňte ukazatel myši nad nastavovací mřížku a zobrazí se vám textové vzkazové pole, které vám říká, že můžete kliknout pro více možností.*


Další část HotWire na kterou se podíváme je nastavovací záložka (Setup). V této záložce jsou 3 nastavitelné posuvníky a 4 zaškrtávací políčka:

Tady si vybíráte zda pojedete v Sensored nebo D2 módu, vybíráte Timing Profil, nastavujete svůj Voltage Cutoff a vybíráte typ Motoru.

 

Voltage Cutoff: Tenhle posuvník je pro nastavení hodnot napětí dle použítého typu baterie. Vypnutí při nízkém napětí LiPO článků. Máte na výběr z následujícího:

 

 

 

 

 

 

 

OFF: Žádný Cutoff(vypnutí), používá se s NiMH, Ni-CD a dalšími články, které nevyžadují ochranu.
2S: Nastavení pro 2S LiPO baterie, které vypnou při 3.0V/článek nebo 6.0V pack napětí.
3S: Nastavení pro 3S LiPO baterie, které vypnou při 3.0V/článek nebo 9.0V pack napětí.
VLASTNÍ: S posuvníkem v horní pozici, uvidíte editovací pole s čísly. Tohle vám umožní nastavení vlastního „cutoff“ (vypnutí) pro vaše články. Například dole je ukázán „cutoff“ (vypnutí) při 3.14V. Pro 2S, „cutoff“ (vypnutí) je doporučeno nejméně 6.0V. Většinou je lepší nastavit „cutoff“ (vypnutí) na 6.2V nebo kolem toho. Pro 3S, „cutoff“ (vypnutí) je doporučeno nejméně 9.0V a obyčejně je vidět „cutoff“ (vypnutí) kolem 9.3V
* Tovární nastavení je 2S*
* Prosím, zvažte doporučené „cutoff“(vypnutí) výrobcem baterií. Ne všechny články jsou stejné.*

 

Typ motoru: Tenhle posuvník je pro vyběr typu motoru který používáte, ikdyž máte nebo nemáte zpátečku. Vaše možnosti jsou následující:

 

 

 

 

 

 

 

BL-FW: Brushless motor, dopředu jen s brzdou.
BL-F/R: Brushless motor, dopředu s okamžitou zpátečkou
BL-DL: Brushless motor, dopředu se zpožděnou zpátečkou.
BR-FW: Brushed Motor, dopředu jen s brzdou.
BR-F/R: Brushed Motor, dopředu s okamžitou zpátečkou
BR-DL: Brushed Motor, dopředu se zpožděnou zpátečkou.
*Tovární nastavení je BL-DL*

 

Timing Profil: Tento posuvník se zkládá z 5 přednastavených Timing Profilů na vašem regulátoru. Nastavení jakéhokoliv z 5 přednastavených profilů uvede váš regulátor automaticky do Sensored Only módu. Profily 1-5 jsou následující:

 

 

 

 

 

 

TP1: Spec Stock "blink mode" 0*timing boost
TP2: 15° Timing Boost / RPM Range (rozsah otáček motoru) 5443-20,016
TP3: 25° Timing Boost / RPM Range (rozsah otáček motoru) 5443-20,016
TP4: 35° Timiing Boost / RPM Range (rozsah otáček motoru) 5443-20,016
TP5: 45° Timing Boost / RPM Range (rozsah otáček motoru) 5443-20,016
*RPM Ranges jsou rozděleny na polovinu pokud jedete na 1S LiPO mód*

Můžete si všimnout, že když je používán jakýkoliv přednastavený Timing Profil, Timing okno je nedostupné. Je to z toho důvodu, že tyto přednastavení jsou prostě takové a nemůžou být změněny. Pro vytvoření našeho unikátního nastavení máte volby C1 a C2:

C1: Vlastní uživatelský profil, Timing Boost, Turbo, Turbo Delay, Turbo Ramp a RPM Ranges můžou být všechny uživatelsky nastaveny a uloženy do tohoto profilu.
C2: Stejně jako C1.
*Tovární nastavení je C2*
Volby, C1 a C2 jsou dobré pro závodníky, kteří jedou více kategorií se stejným chassis nebo regulátorem. S těmito vlastními profily můžete uložit obojí do regulátoru pro pozdější použítí stejně jako těch 5 přednastavených profilů. Takže řekněme, že máte 17.5, jedete TP1 "blinky" mode v jednom závodě a v dalším jedete 13.5 Pro Stock s C1 profilem. Tohle v podstatě umožňuje vašemu RS/RSPro stát se 2v1 regulátorem jednoduše jen přepnutím mezi profily zatímco vyměníte motory!

 

Zaškrtávající políčka:

 

 

 

 

Reverse Motor: Změní rotaci motoru, zatímco zachovává senzor v provozu
1S LiPO: umožňuje použití 1S LiPO baterie ve spojení s LiFE receiver packem nebo 6.0V boosterem. Receiver packy a napěťové boostery jsou potřeba pro správný provoz, receivery a serva si berou nejméně 6.0V z RS/RSPro's BEC*. Když startujete s 4.2V (plně nabitá) LiPO packem, RS/RSPro nemůže dát požadovaných 6.0V do receiveru a serva.
*BEC- Battery Elimination Circuit. Tento obvod je potřeba k poskytnutí potřebného provozního napětí na vašem receiveru a servu(ech.) Většinou kolem 6V výkonu z regulátoru.*

Dual: Uvede regulátor do D2 Módu (Dual Drive.) Tohle používá  odezvu ze senzoru motoru, aby motor nastartoval hladce ve správném směru. Jakmile je auto v pohybu, senzory se vypnou a pojedete v sensorless módu dokud RPM (otáčky) motoru nepoklesne znovu pod práh, což zase využije odezvu senzoru. Timing Boost a Turbo nemůže být použito když je D2 Mód.

Sensored: Uvede regulátor do plného sensored módu. Odezva senzoru motoru vždy využívána prostřednictvím celého RPM range (rozsahu otáček). Tohle umožní použití Timing Boost a Turbo.

 

5. Brake - brzdy

Okno pro nastvení profilů brzdy je další na které se podíváme a skládá se ze 4 nastavitelných posuvníků:

 

Drag Brake: Umožňuje nastavení automatického brždění, když jedete na neutrál. Čím vyšší číslo tím silnější účinek brždění.
*Tovární nastavení je OFF*
 

 

 

 

 

 

 

Brake Strength - síla/účinek brzdy: Nastavuje maximální sílu brzdy. Čím vyšší číslo tím silnější brzda.
*Tovární nastavení je 100*

 

 

 

 

 


 

Push Control: protiodporový, "tlačí" auto potom co byl uvolněn plyn. Všimněte si, že tohle se skládá z vrcholu Drag Brake, takže když uvolníte plyn, Push Control zredukuje plyn a tlačí auto následně Drag Brakeem jakmile neutrál je rozpoznán regulátorem.
*Tovární nastavení je OFF*

 

 

 

 

 

 

Brake Minimum: Tohle je nová vlastnost pro verzi 2.12 a umožňuje minimální množství brzdy, která může být využita. Tovární nastavení je "10" a "10" se rovná tomu jaké bylo brždění použito v 2.08. Můžete si to teď nastavit i ještě jinak jak si přejete na menší hodnotu brzdy aby byla aplikována potom co se dotknete páčky vysílačky. Tohle dodá bzdě měkčí vstup a pomůže auto stabilizovat během brždění.
*Tovární nastavení je 10*

 

 

 

 

 

6. Throttle - plyn

Okno plynu je další na které se podíváme a skládá se z pěti nastavitelných posuvníků:

 

Throttle Profile – profil plynu: K dispozici je zde 5 přednastavených profilů plynu a 2 vlastní profily.

 

 

 

 

 

 

 

Přednastavené pr jsou následující:

 THP1: nejměkčí profil, Konkáva.  THP2: středně měkký profil, Konkáva.

THP3: Výchozí tovární profil, Lineární. THP4: Střední agresivní profil, Konvexní.

THP5: Agresivní profil, Konvexní.  

 

*Tovární nastavení je THP3 Lineární*

 

Neutral Width – šířka neutrálu: Nastavuje mrtvé pásmo plynu kolem neutrálu. Nižší hodnoty poskytují více citlivou odezvu páčky a vyšší hodnoty poskytují nižší citlivost odezvy páčky. Nastavení velmi nízkých hodnot může způsobit problémy některým přijímačům a váš regulátor se nemusí zapnout. Je to z toho důvodu, že regulátor hledá konkrétní signál neutrálu a pokud vysílačka není bez signálu, nebude regulátor akceptovat co se jeví jako neutrál a nezapne se.
*Tovární nastavení je 56*

 

 

 

 

 

Current Limit: Nastavuje odezvu plynu během akcelerace. Nízké hodnoty umožňují předat nižší hodnouty proudu do motoru, vyšší hodnoty umožňují vyšší hodnoty. Umístění ukazatele na úplně horní hranici vypne Current Limiter a umožní využít plný potenciál síly systému.
*Tovární nastavení je OFF*

 

 

 

 

 

 

Reverse Speed – rychlost zpátečky: Umožňuje maximální rychlost zpátečky. Čím vyšší číslo, tím rychlejší zpátečka bude, čím nižší číslo, tím pomalejší zpátečka bude.
*Tovární nastavení je 100*

 

 

 


 

 

 

Throttle Minimum – minimální plyn: Tohle je nová vlastnost pro verzi 2.12 a nastavuje minimální plyn, který bude motoru dodáván. Výchozí tovární nastavení je "10" a "10" je to samé jak bylo nastaveno vevverzi 2.08. Zvýšení čísla způsobí, že motor se začne točit, již při nepatrném dotyku plynu. POZOR, při vysokém čísle nastavení může dojít k tomu, že i po uvolnění páčky plynu do neutrálu se motor bude pořád točit.
*Tovární nastavení je 10*

 

 

 


 

VII. Timing - časování

Poslední okno, na které se podíváme je časovací okno. Pokud používáte přednastavený Timing Profile (TP1 - TP5), tohle okno se ukáže jako prázdné.

Pokud je regulátor v D2 Módu, vaše okno bude vypadat takto:

Budete mít přístup do Timing Advance, které je mnohem více jemné přizpůsobení než Timing Boost v sensored módu. Tohle je vhodné pro modified motory, které vysokým RPM motoru nedokážou dobře čelit přečasování.

 

Timing Advance: Nastavuje množství časování, které je aplikováno na motor. Vyšší hodnoty zvyšují celkový RPM výstup, nízké hodnoty snižují RPM.
*Tovární nastavení je 10*
 

 

 

 

 

 

 

RPM: nastavuje rozsah jakého časování bude použito uživatelem. Většinou je rozsah 5,000-20,000 RPM dobrým startovním bodem pro většinu motorů a nastavení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Řekněme, že je nastvaveno 80 Timing Advance jako na obrázku s 5443-20,016 RPM rozsahem. To znamená, že jakmile motor dosáhne 5443 RPM, regulátor začne dodávat 80 Timing Advance. Jakmile motor dosáhne 20,016 RPM plných 80 Timing Advance bude aplikováno.
K nastavení vašeho vlastního RPM rozsahu, nejdříve zadejte (koncové) End RPM. Potom klikněte na Calc RPMs a vyberte (počáteční) start RPM z vygenerovaného seznamu.

Pokud je regulátor v Sensored Only módu, vaše okno bude vypadat takto:

 

Timing Advance: Tahle vlastnost může být stále nastavena kdekoliv, ale nebude mít v tomto režimu žádný efekt a nedodá žádný Timing Boost nebo Turbo. Je vhodné nastavit tyto hodnoty na 100 pro motory běžící v Sensored Only jako nouzový, pokud je senzor poškozen nebo je odpojen.

 

 

 

 

 

 

 

Boost: Tohle je přesně to jak se to nazývá, Boost (stimulace, zvýšení). Nastavuje množství Timing Boost (ve stupních), které jsou aplikovány vašemu motoru v rozsahu nastavených otáček (RPM). Vyšší Boost hodnoty zvyšují sílu během celého rozsahu a zvyšuje výkon RPM motoru. Tohle nastavení musí být nastaveno s opatrností, je velice lehké přebudit (přečasovat) motor a způsobit tak nevratné poškození rotoru/statoru.

 

 

 

 

 

 

RPM: To samé popsáno v sensorless timing (bezsenzorovém časování). Nastavuje rozsah otáček motoru, jaké časování bude použito. Většinou se začíná na 5,000 RPM s koncem na 20,000 RPM a tohle je dobrý výchozí bod pro většinu motorů a nastavení pro 2S LiPO. Pro 1S LiPO, je potřeba vydělit obě hodnoty 2.

 

 

 

 

 

 

 

Turbo: Turbo dodává ještě více (časování) Timing vašemu nastavení. Vhodný pro dosažení max. rychlosti na rovinkách.Hodnoty časování jsou ve stupních.

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbo Delay: Tato hodnota nastavuje jak dlouho musí páčka vysílačky zůstat v pozici plného plynu aby se zaplo Turbo. Čím nižší hodnota, tím dřívě začne turbo působí. Měří se v desetinách sekundy.

 

Turbo Ramp: Nastavuje agresivitu působení turba. 1.0 je nejměkčí, 3.0 je nejagresivnější. (rychlost časování/účinku zrychlení)

 

8. Closing - ukončení

Teď jsme si prošli kompletně vším co vám HotWire PC Interface může nabídnout s vaším RS/RSPro s verzí V2.12. Jenom takto si můžete vychutnat celý potenciál vašeho Tekin RS/RSPro regulátoru a můžete mu dodat správny výkon pro získání nejlepších vlastností Vašeho auta.

 

Doufám, že tento průvodce Vám pomohl dát odpověď na všechny otázky ohledně kompletního nastavení. V sekci Download si můžete stáhnout i grafický překlad manuálu do češtiny, který je dodáván s regulací pouze v anglické verzi. Kdo i přesto nebude vědět co a jak, klidně za mnou na závodech přiďte a rád pomůžu. Tento průvodce vychází z mých vlastních zkušeností s touto regulací a z informací výrobce.

Poděkovat bych chtěl tímto i Chochy, za pomoc při překladu poskytovaných informací výrobce.